Mühendislik & Ölçüm

Müşteri beklentilerine ve yasal düzenlemelere uygun ürünler imal edilmesini sağlamak için malzemenin girişinden ürünlerin sevkine kadar olan süreçteki her aşamada, kalite sisteminin standartlarına uygun ve sürekli gelişen bir yönetim sağlamaktır. Ayrıca sektöründe uluslararası seviyede rekabet gücünü arttırmak ve sürekli gelişimi sağlamak amacıyla süreç odaklı kalite yönetim anlayışına sahiptir.

Çevir »

Account details will be confirmed via email.